top of page
Search

ANA DİL METODU İLE EĞİTİM

Ana dilimiz dışındaki diğer tüm dilleri yabancı dil şeklinde tanımlarız. Peki neden? Acaba bunun altında dilin BİZE YABANCI olması yatıyor olabilir mi? Yeni bir dil öğrenmeyi zor, uzun yıllar süren ve herkesin beceremeyeceği süreçler olarak tanımlarız. Hâlbuki dil öğrenmede kendini yeteneksiz gören çoğu kişi, bir başkasına göre yabancı dil olan ana dilini gayet başarılı bir şekilde kullanır. Sadece farklı fonetik ve linguistik yapıları kullanan diğer bir dili edinmek ve kullanmak aslında zannedilenden daha kolaydır.ANA DİLİMİZİ NASIL ÖĞRENDİK?


1. Sosyal çevremizden DİNLEYEREK

2. Dinlediklerimizi taklit edip KONUŞARAK

3. İlkokula geldiğimizde ilk YAZARAK

4. Sonrasında yazdıklarımızı OKUYARAK

5. En son ilkokul 4. Sınıfta GRAMER analizi yaparak


Sıralamaya baktığımızda ana dilimizi öğrendiğimiz şekil bize dili ezberlemeden edindirdi. Eğer annemiz bize anadilimizi tahta başında öğretiyor olsaydı biraz önce anlattığımız aşamaları geçmeden ilk gramerden başlayamazdı. Zira, bir dilin gramatik yapısını inceleyebilmeniz için öncelikle dili aktif şekilde, yukarıda bahsedilen beceriler üzerinden kullanıyor olmanız gerekir. Bunu sağlayamadığınız ve pratik etmediğiniz bir dilin analizini yapamazsınız.


Özel Kaleli Kişisel Gelişim Kursundaki tüm eğitimler, her dersin bir konsept üzerinden ilerlediği ve dili ezberlemeden, pratik ettiren öğretimleri kapsar. Öğrencilerin yaş, seviye ve öğrenim amacı gibi farklılarını göz önünde tutarak ilerleyen materyal hazırlıkları ile hedef dil doğal süreçte öğrenilir.

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page